Tysk Haubtmann og dansk panserbasse. Vi kender i øvrigt hinanden fra tidligere.