Slutteligt skal maskingeværrede angribes med håndgranater.